Waar vind ik de regels over het halen en houden van vaarbevoegdheden?

De regels over vaarbevoegdheden staan verspreid over een aantal documenten. Hieronder vind je, op volgorde van algemeen naar specifiek, een overzicht van de belangrijkste documenten en welke regels je daarin kunt vinden.

Zoek je de regels die voor jou gelden? Begin je zoektocht dan in het meest specifieke document.

Wet Zeevarenden (link)

In de Wet Zeevarenden zijn in hoofdlijnen de regels vastgelegd die gelden voor de bemanning van schepen die zijn gemaakt om op zee te varen. Veel van die regels komen uit de internationale verdragen STCW en MLC. Het STCW bepaalt welke regels internationaal gelden voor zeevarenden rond opleiding, diplomering en het wachtlopen. Eisen aan de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden staan in het MLC.

Het zal je opvallen dat de specifieke eisen per functie niet worden vermeld in deze wet. Die worden op een lager niveau geregeld in het Besluit zeevarenden, de Regeling zeevarenden en de Regeling bemanning zeegaande zeilschepen.

Besluit zeevarenden Hoofdstuk 3 (link) en Regeling zeevarenden §8 en §10 (link)

In het Besluit zeevarenden en de Regeling zeevarenden zijn de bepalingen uit de Wet zeevarenden uitgewerkt.

Het Besluit bevat de algemene eisen die aan het verkrijgen van een vaarbevoegdheid worden gesteld. De eisen gelden voor iedereen die een vaarbevoegdheidsbewijs wil aanvragen of verlengen.

De Regeling bepaalt – onder meer – de specifieke eisen die aan het verkrijgen van de alle vaarbevoegdheden worden gesteld.

Regeling bemanning zeegaande zeilschepen (link)

Voor zeilschepen (ook die voor de binnenwateren) zijn aparte regels gemaakt in de wet. Voor het varen op zeilschepen is kennis over zeilen nodig en die kennis is op motorschepen minder relevant. Daarom worden aan het verkrijgen van vaarbevoegdheden voor zeilschepen andere eisen gesteld. Deze eisen worden in de Regeling bemanning zeegaande zeilschepen toegelicht.

Heb je een vraag over het aanvragen van een vaarbevoegdheid voor Nederlandse zeilschepen? Begin dan in deze regeling.

Website Rood Boven Groen (link)

De website van Rood Boven Groen geeft op een handige schematische manier weer aan welke eisen je voor een bepaalde vaarbevoegdheid moet voldoen. Daardoor heb je snel meer duidelijkheid en een leidraad bij het lezen van bovenstaande bepalingen.

Seafarers Act – A guide to the Dutch manning legislation §5.2.1.1 (link)

This document is interesting for non-Dutch-speaking sailors wanting to know more about the training, education and certification of seafarers according to Dutch law. It contains all the relevant information.

Sluit Menu